การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Click

ประกาศหยุดเรียนภายในวันจันทร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2566

24 ก.ค. 66 | รับชม : 68 ครั้ง