การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Click

ประกาศยกเลิก ประกาศเรียนออนไลน์ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

25 ก.ค. 66 | รับชม : 29 ครั้ง