การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Click

Website and Facebook Fanpage กลุ่มงาน

coala  

Website


Facbook Fanpage


Website อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

23 ม.ค. 65 | รับชม : 370 ครั้ง