การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Click

ตราสัญลักษณ์

coala
   

พระขรรค์สามง่าม สวมด้วยห่วงมงคล

           พระขรรค์ หมายถึง อาวุธของพระนารายณ์ แสดงถึงความเฉียบแหลมทางปัญญา

           ห่วงมงคลสามห่วง หมายถึง พัฒนา สามัคคี มีวินัย

           เส้นวงกลมนอก ๓ เส้น  หมายถึง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์


อัปเดตข้อมูล :

17 พฤศจิกายน 2565