การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Click

ม.4

   ม.4/1

นายศักดิ์ศรัณย์ สาทิพจันทร์ นางสาวรัชดา บุราคร
 

   ม.4/2

นายชัยกฤต บุญธนาสิริ นางสาวทัศน์ณฤทัย ณนาวีสำเภาทอง
 

   ม.4/3

นางสาวจุรีพร บุญสุข
เลขานุการ
นายปิยณัฐ ทรีศรี
 

   ม.4/4

นางสาวสุวรีย์ เพิ่มศิริ นายภราดร บุญชม
 

   ม.4/5

นางสาวสวาท ทองละเอียด
รองหัวหน้าระดับชั้น
นางวาธินี คนึงเพียร
 

   ม.4/6

นายธนกฤต บุญญาธนพัฒน์
 

   ม.4/7

นางน้ำฝน บุญมาก
หัวหน้าระดับชั้น
 

อัพเดทข้อมูล :

5 พฤษภาคม 2566