การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Click

นักการฯและลูกจ้าง

นายสุนทร พุฒหอม นายสันติ มัทธะปานัง
นายเพียร ศรีพันธ์ นายกรุง อรรควงษ์ นายยม สนิทน้อย
นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ นายสุใจ บุญกล้า นางคำนุ สายพราว
นางอำไพ บุราคร นางสาวสุพรรณี แปลนกอง
 

อัปเดตข้อมูล :

19 มิถุนายน 2566