นักการฯและลูกจ้าง

นายสุนทร พุฒหอม นายด่าง บุราคร นายสันติ มัทธะปานัง
นายเพียร ศรีพันธ์ นายกรุง อรรควงษ์ นายยม สนิทน้อย
นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ นายสุใจ บุญกล้า นางคำนุ สายพราว
นางอำไพ บุราคร นางสาวสุพรรณี แปลนกอง
 

อัปเดตข้อมูล :

1 พฤศจิกายน 2565