การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Click

ที่ตั้ง/แผนผัง

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
261/1 หมู่ 11 ต.สำโรงทาบ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170
โทรศัพท์ 044569334

ขอเส้นทางไปที่ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม

...

  coala
  coala
  coala