ที่ตั้ง/แผนผัง

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
261/1 หมู่ 11 ต.สำโรงทาบ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170
โทรศัพท์ 044569334

ขอเส้นทางไปที่ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม

...

  coala
  coala
  coala