ตารางสอน/ตารางเรียน/ตารางการใช้ห้องเรียน 2/2565

coala
  
 

*** หน้าประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลตารางเรียน เริ่มใช้ 8 พ.ย. 65 >>

   

*** Data Trwin6.03_ตารางสอน ฉบับเผยแพร่ 25 ตุลาคม 2565 >>

*** แจ้งรายวิชาหาย Click >>>    

   

Data Trwin6.03 ข้อมูลกลุ่มสาระฯ >>

358/2565 คำสั่งปฏิบัติการสอน >>

374/2565 คำสั่งปฏิบัติการสอน (แก้ไขเพิ่มเติม) >>


อัปเดตข้อมูล :

November 4, 2022 - 3:40 AM