การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Click

ตารางสอน/ตารางเรียน/ตารางการใช้ห้องเรียน 1/2566

coala
  
 

ข้อมูลตาราง จัดการข้อมูลจากเงื่อนไข 2 ข้อ ดังนี้

        1. เอกสารที่ผ่านการตรวจสอบจากงานหลักสูตรฯ ณ วันที่ 11 เมษายน 2566 Click (ข้อมูลที่ปรากฏในตารางเกิดจากข้อมูลในส่วนนี้ และเงื่อนไขต่างๆที่แจ้งไว้เท่านั้น)
        2. ข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงจากข้อ 1. ดำเนินการจัดการข้อมูลตามมติของผู้บริหาร ณ วันที่ 29 เมษายน 2566
        หมายเหตุ : หากข้อมูลรายวิชา ไม่ตรงกับลิงก์ข้อมูลในข้อ 1. ให้กดลิงก์ด้านล่างเพื่อแจ้งแก้ไข
*** แจ้งรายวิชาหาย Click >>>

มาทำความรู้จักโปรแกรมที่ใช้จัดตารางกันเถอะ !!! โปรแกรม Trwin 6.03 (เวอร์ชันเก่า) ลูกเล่นต่างๆน้อยกว่าเวอร์ชันปัจจุบัน รูปแบบการแสดงผลบางจุด เกิดจากการจัดการโดยใช้ระบบ manual (ออกแบบเองโดยใช้มือ) และไม่สามารถอัพเดทเวอร์ชันใหม่ Trwin 6.08 ได้ เนื่องจากใช้บริการมาแล้วเกิน 20 ปี และต้องเสียค่าบริการ 8,000 บาท

  coala  

   

Data Trwin6.03 ข้อมูลกลุ่มสาระฯ >>

คำสั่งปฏิบัติการสอน


อัปเดตข้อมูล :

June 13, 2023 - 2:26 PM
Manatchai @Warin Fibre

  coala