การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

coala   coala  

ประกาศผลรวม

 

       วันที่ 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2566 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

       โดยมีทีมผู้บริหาร นำโดยนายสรรค์นิธิ เผ่าพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการทั้ง 4 กลุ่มงาน ร่วมให้กำลังใจตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันและบุคลากรครูผู้ฝึกซ้อม ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

 

ผลการแข่งขันรายกิจกรรม

    การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (4 บท) ม.4-ม.6 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง อันดับ 35
    การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง อันดับ 20
    การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง อันดับ 10
    การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2
    การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
    การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง อันดับ 9
    การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง อันดับ 22
    การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง อันดับ 14
  • <
 

รายการแข่งขัน/นักเรียน/ผู้ฝึกสอน

 

คลังภาพ

 
30 ม.ค. 66 | รับชม : 198 ครั้ง