ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ห้องเรียน SME ปีการศึกษา 2566

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4
ประจำปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนพิเศษ (SME)

 

  ระดับชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ (SME)

 

  ระดับชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษ (SME)

 
website counter