การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Click

นักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2566

       ขอแสดงความยินดีกับนางสาวศิริวิมล สุภาวหา
นักเรียนชั้น ม.5/1
ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2566

  coala  

อ้างอิงไฟล์ pdf หน้าที่ 12

Cr : หน้าประกาศ @http://olympic.sut.ac.th/

 
16 ก.ย. 66 | รับชม : 27 ครั้ง