การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Click

นักเรียนได้รับรางวัล"ชมเชย" กิจกรรมการสอบแข่งขันสาระการเรียนรู้ 4 วิชา (คณิตศาสตร์ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา) จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

26 ก.ค. 66 | รับชม : 26 ครั้ง