การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Click

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ผ่านการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2566 ระดับเขตตรวจราชการที่ 13

coala  

        ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ประเภทสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ระดับเขตตรวจราชการ

        ขอแสดงความยินดีกับคุณครูสมใจ วาพัดไทย ที่ได้รับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2566 ระดับเขตตรวจราชการ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 รางวัลเกียรติบัตรระดับทอง อันดับที่ 2

25 ก.ค. 66 | รับชม : 21 ครั้ง