การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Click

กำหนดวันสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

coala  
11 ก.ค. 66 | รับชม : 106 ครั้ง