การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Click

เชิญชวนทำแบบทดสอบออนไลน์เพื่อรับเกียรติบัตรเนื่องในโครงการ วันสุนทรภู่รำลึก ประจำปีการศึกษา 2566

26 มิ.ย. 66 | รับชม : 29 ครั้ง