การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Click

ประกวด คลิปวิดีโอสื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต

       SRK STRONG ปี2
งานนโยบายโรงเรียนสุจริต โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม

       เรื่อง กิจกรรมการแข่งขันประกวด คลิปวิดีโอสื่อสร้างสรรค์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ความรู้ความสามารถในการสร้างสื่อเพื่อช่วยให้นักเรียนและผู้ปกครองในอำเภอสำโรงทาบ
ได้ทราบถึงพฤติกรรมการทุจริต เพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนั้นให้เป็นคนสุจริต
และไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 5,000 บาท

 

       ส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้ - 4 กรกฎาคม 2566

 

ช่องทางการส่งผลงาน ดังนี้

 

    1. กรอกแบบฟอร์มพร้อมแนบไฟล์วิดีโอ Click

   หรือ

    2. ส่งไฟล์วิดีโอผ่านช่องทางไลน์ส่วนตัว ครูอารีรัก ผมน้อย Click

 

เกณฑ์ในการส่งผลงาน

   1. เป็นนักเรียนโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ทีมละ 3-5 คน

   2. ครูที่ปรึกษา 1คน

   3. คลิปวิดีโอ ความยาว ไม่เกิน 5 นาที

   4. ส่งคลิปวิดีโอ ภายในวันที่ 4 กรกฎาคม 2566

 

ติดตามประกาศผลรางวัลได้ที่

   1. Facebook Fanpage โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม

  coala

ที่มา :

- งานนโยบายโรงเรียนสุจริต โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
- งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม

24 มิ.ย. 66 | รับชม : 86 ครั้ง