การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Click

SRK Challenge เวทีสร้างคนเก่งและดี

       ขอเชิญชวนที่นักเรียนสนใจ พัฒนาความสามารถเฉพาะทางหรือต้องการองค์ความรู้เพิ่มเติมพิเศษ โดยแบ่งเป็นกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น

    การคิดเลขเร็ว

    A-Math

    ติวเข้มพิชิตข้อสอบ สอวน.

    การแต่งกลอน

    งานคหกรรม

    การทำโครงงาน

    ความสนใจในกิจกรรมของกลุ่มสาระต่าง ๆ

 

อย่ารอช้า! คลิกลิงก์กรอกข้อมูลความสนใจได้เลย

 

            แบบสำรวจนักเรียนกลุ่มสนใจ Click

coala
9 มิ.ย. 66 | รับชม : 41 ครั้ง