ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพถ่ายในหัวข้อความรักของพ่อ ภายใต้โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จังหวัดสุรินทร์

coala
 

       ประกาศสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์

       เรื่อง ประกวดเรียงความและการประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ "ความรักของพ่อ"
ภายใต้โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จังหวัดสุรินทร์

 

       ส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้ - 20 ธันวาคม 2565

 

Scan Qr Code หรือ Click ที่รูปเข้าร่วมกลุ่ม เพื่อส่งผลงาน

 

หมายเหตุ

   *** ส่งผลงานภาพถ่ายในกลุ่มไลน์ ประกวดภาพถ่าย ความรักของพ่อ สวจ.สุรินทร์ พร้อมใบสมัคร

   *** ดาวน์โหลดใบสมัคร Click

 
coala
 

เกณฑ์ในการส่งผลงาน ประเภทภาพถ่าย (ศึกษาเอกสารหน้าที่ 3)

 

ติดตามประกาศผลรางวัลได้ที่

   1. เว็บไซต์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ (ข่าวประกาศ)

   2. Facebook Fanpage สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์

 

เอกสารประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง


ที่มา :

- สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์
- ประชาสัมพันธ์ สพม.สุรินทร์

9 ธ.ค. 65 | รับชม : 53 ครั้ง