ประชาสัมพันธ์วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565

       ประชาสัมพันธ์ประวัติความเป็นมาวันเยาวชนแห่งชาติ เพื่อสร้างการรับรู้ถึงวันเยาวชนแห่งชาติ และเชิญชวนเด็กและเยาวชนร่วมจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน สังคม

   
 
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 
7 ก.ย. 65 | รับชม : 51 ครั้ง