ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

 

ที่อยู่ : 261/1 หมู่ 11 บ้านโดด ตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 32170

โทรศัพท์ : 044569334

โทรสาร : 044569300

อีเมลโรงเรียน : [email protected]

อีเมลเจ้าหน้าที่ธุรการ : -

โทรศัพท์เจ้าหน้าที่ธุรการ : -

เว็บไซต์ : https://srk.thai.ac

 

ช่องทางติดต่อผ่านสื่อ Social Media