ข่าวทั้งหมด

# หัวข้อข่าว ประเภท วันที่
1 กิจกรรมมอบตัวและปฐมนิเทศนักเรียน (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 1 เม.ย. 66
2 ขอเชิญท่านร่วมเป็นเจ้าภาพระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ทั่วไป 30 มี.ค. 66
3 ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับชั้น ม.6 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 30 มี.ค. 66
4 ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับชั้น ม.3 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 30 มี.ค. 66
5 กิจกรรมสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ม.1, ม.4 และ ปวช.1 ประเภทห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 25 มี.ค. 66
6 ประกาศกำหนดการปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 และเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 7 มี.ค. 66
7 พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา และกิจกรรม วันรัก...วันลา ประจำปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 24 ก.พ. 66
8 ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 23 ก.พ. 66
9 นักเรียนผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ในระดับ Level 1 สาขางานเชื่อมทิก ทั่วไป 22 ก.พ. 66
10 ผลการคัดเลือกผลงานนวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (BEST PRACTICES) ทั่วไป 21 ก.พ. 66
11 ผลการคัดเลือกผลงานนวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (BEST PRACTICES) ทั่วไป 21 ก.พ. 66
12 กิจกรรมแสดงสินค้าเกษตร SRK ทั่วไป 20 ก.พ. 66
13 วิ่งเพื่อน้อง สพม.สุรินทร์ Half marathon ครั้งที่ 2 ทั่วไป 19 ก.พ. 66
14 ประชุมและต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมติดตามโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทั่วไป 18 ก.พ. 66
15 โครงการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษสื่อสารเพื่อแก้ปัญหา learning loss ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (SME) ม.1-5 ทั่วไป 18 ก.พ. 66
16 นักเรียนชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนอนุบาลสำโรงทาบ (บริคุตต์วิทยาคุณ) ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้การปลูกผักแบบอินทรีย์ ทั่วไป 16 ก.พ. 66
17 กำหนดวันสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 16 ก.พ. 66
18 กิจกรรมเครื่องแบบยุวกาชาด ปฏิบัติกิจกรรมนักโภชนาการ ทั่วไป 15 ก.พ. 66
19 บรรยากาศการรับสมัครเรียนห้องเรียนพิเศษ (SME) ทั่วไป 14 ก.พ. 66
20 โครงการลานวัฒนธรรมพื้นเมือง ท้องถิ่นชาวกูยตำบลสำโรงทาบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ทั่วไป 14 ก.พ. 66
21 พิธีมอบรางวัลการประกวดออกแบบเสื้อที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ทั่วไป 13 ก.พ. 66
22 การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั่วไป 12 ก.พ. 66
23 กิจกรรมการเข้าค่าย กิจกรรมเครื่องแบบ ลูกเสือ ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 10 ก.พ. 66
24 ทุนโครงการ สควค. ระยะที่ 4 ระดับปริญญาตรี-โท ประจำปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 7 ก.พ. 66
25 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 5 ก.พ. 66
26 โครงการทัศนศึกษาตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างปีคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 3 ก.พ. 66
27 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ทั่วไป 30 ม.ค. 66
28 English and Chinese Day Camp 2023 ทั่วไป 27 ม.ค. 66
29 พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของสมาชิกยุวกาชาด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2566 จังหวัดสุรินทร์ ทั่วไป 27 ม.ค. 66
30 โครงการเผยแพร่ต้านภัยยาเสพติดและกฎหมายจราจร 15 ไม่ขี่ ณ โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา ทั่วไป 27 ม.ค. 66
31 เชิญชวนนักเรียนส่งผลงานประกวดการออกเเบบเสื้อที่ระลึก 50 ปี สำโรงทาบวิทยาคม ทั่วไป 25 ม.ค. 66
32 Sura Math Science Contest 2022 ทั่วไป 22 ม.ค. 66
33 ฟุตบอล สพม.สุรินทร์ U15 ลีก 2 โซนกลาง ทั่วไป 22 ม.ค. 66
34 คู่มือการใช้งานระบบแพลตฟอร์มต้านทุจริตศึกษา ทั่วไป 19 ม.ค. 66
35 กิจกรรมวันครู ครั้งที่ ๖๗ ทั่วไป 16 ม.ค. 66
36 กิจกรรมออกบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของนักเรียน ณ ตลาดกรีนมอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ทั่วไป 15 ม.ค. 66
37 กิจกรรมการแข่งขันกีฬา นันทนาการ สานสัมพันธ์ไมตรี เนื่องในกิจกรรมงานวันครู ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ทั่วไป 13 ม.ค. 66
38 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่าน(o,ร,มส) ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 13 ม.ค. 66
39 ผลการพิจารณาและมีคุณสมบัติให้เป็นครูสอนดี ระดับ BRONZE SMART TEACHER SMART TEACHER ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นได้รับรางวัล SMART DIRECTOR ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 12 ม.ค. 66
40 พิธีลงนามการจัดทำบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ตามเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา (สายครูผู้สอน) ปีงบประมาณ 2566 ทั่วไป 9 ม.ค. 66
41 โครงการทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และส่งความสุขแก่นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 29 ธ.ค. 65
42 กิจกรรมต้อนรับบุคลากรใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 28 ธ.ค. 65
43 การดำเนินการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 28 ธ.ค. 65
44 กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 23 ธ.ค. 65
45 ตารางสอบและคณะกรรมการกำกับห้องสอบกลางภาค 2/2565 ทั่วไป 20 ธ.ค. 65
46 แก้ไขแบบฟอร์มการรับสมัคร วิ่งเพื่อน้อง สพม.สุรินทร์ ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 2 สำหรับสถานศึกษา ทั่วไป 19 ธ.ค. 65
47 สอบภาคทฤษฎีออนไลน์นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ทั่วไป 18 ธ.ค. 65
48 อบรมกฎหมาย ระเบียบและวินัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั่วไป 15 ธ.ค. 65
49 ขอเชิญร่วมงาน Christmas party ทั่วไป 13 ธ.ค. 65
50 นักเรียน ปวช.3 อบรมเตรียมความพร้อมก่อนทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและเข้าทดสอบมาตรฐานวิชาชีพฝีมือแรงงาน ทั่วไป 10 ธ.ค. 65
51 ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพถ่ายในหัวข้อความรักของพ่อ ภายใต้โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จังหวัดสุรินทร์ ทั่วไป 9 ธ.ค. 65
52 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเซปักตะกร้อ สพม.สุรินทร์ ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 8 ธ.ค. 65
53 กิจกรรม รด.จิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่สถานศึกษา เนื่องในวันนักศึกษาวิชาทหาร 8 ธันวาคม ทั่วไป 8 ธ.ค. 65
54 ประกาศเรื่อง กำหนดการเรียนการสอนชดเชย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 8 ธ.ค. 65
55 บริจาคโลหิตให้กับหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ เหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ทั่วไป 7 ธ.ค. 65
56 กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ทั่วไป 5 ธ.ค. 65
57 งานยกย่อง เชิดชูเกียรติเสาหลัก เมืองสุรินทร์ ทั่วไป 5 ธ.ค. 65
58 กิจกรรม Kick off "สำโรงทาบรวมพลัง ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อตนเองและครอบครัว" ทั่วไป 2 ธ.ค. 65
59 ประชุมประจำเดือนธันวาคม 2565 ทั่วไป 1 ธ.ค. 65
60 ประกาศแนวทางการปฏิบัติกรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ทั่วไป 29 พ.ย 65
61 โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย ใส่ใจจราจร และป้องกันอุบัติเหตุในสถานศึกษา ประจำปี 2565 ทั่วไป 29 พ.ย 65
62 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๗๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ทั่วไป 26 พ.ย 65
63 พิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ทั่วไป 23 พ.ย 65
64 ประกาศการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั่วไป 22 พ.ย 65
65 อบรมเตรียมพร้อมเผชิญเหตุกรณีคนร้ายยิงกราด (Active Shooter) ทั่วไป 22 พ.ย 65
66 ค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช ทั่วไป 18 พ.ย 65
67 สอบธรรมสนามหลวง (ธรรมศึกษา) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ทั่วไป 16 พ.ย 65
68 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ครั้งที่ 2/2565 ทั่วไป 16 พ.ย 65
69 รับโล่ประกาศเกียรติคุณ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (ITA) ออนไลน์ ทั่วไป 15 พ.ย 65
70 ประกาศปิดเรียนกรณีพิเศษ (โรงเรียนเป็นสถานที่จัดสอบธรรมศึกษา) ทั่วไป 14 พ.ย 65
71 พิธีมอบปลอกแขนคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ทั่วไป 14 พ.ย 65
72 รางวัลชนะเลิศกลอนกระดาษ การประชันกลอนสด ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั่วไป 13 พ.ย 65
73 รางวัลชมเชย การประชันกลอนสด (มัธยมศึกษา) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั่วไป 13 พ.ย 65
74 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 12 พ.ย 65
75 แสดงความยินดีในการย้ายเพื่อดำรงตำแหน่งครูทางสังกัดใหม่ ทั่วไป 10 พ.ย 65
76 กิจกรรมต้อนรับบุคลากรใหม่ ทั่วไป 9 พ.ย 65
77 กิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังสร้างสรรค์วันลอยกระทง ประจำปี 2565 ทั่วไป 9 พ.ย 65
78 กิจกรรมอำลานักเรียนของบุคลากรครู ทั่วไป 8 พ.ย 65
79 การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 8 พ.ย 65
80 รับการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือของสถานศึกษา จากสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั่วไป 8 พ.ย 65
81 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจและส่งเสริมศักยภาพครูสู่การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ทั่วไป 7 พ.ย 65
82 ร่วมทอดถวายองค์กฐินและยกช่อฟ้าอุโบสถหลังใหม่ ณ วัดอรุณธรรม ทั่วไป 6 พ.ย 65
83 ร่วมเป็นเจ้าภาพงานกฐินสามัคคี ณ วัดอรุณธรรม (วัดบ้านงิ้ว) ตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ทั่วไป 5 พ.ย 65
84 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั่วไป 4 พ.ย 65
85 การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 4 พ.ย 65
86 ประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ ทั่วไป 3 พ.ย 65
87 ประกาศ การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ทั่วไป 1 พ.ย 65
88 ประกาศโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม เรื่อง ระเบียบว่าด้วยเรื่อง เครื่องแบบนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ทั่วไป 27 ต.ค. 65
89 ประกาศโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม เรื่อง ระเบียบว่าด้วยเรื่อง การไว้ทรงผมและการแต่งกายของนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ทั่วไป 27 ต.ค. 65
90 ประชาสัมพันธ์และส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน 5th RUN FOR CARE @ SURIN รางวัลถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทิตยาทรกิติคุณ ทั่วไป 26 ต.ค. 65
91 พิธีต้อนรับนางสาวสิรินยา สิงห์คำ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ทั่วไป 25 ต.ค. 65
92 พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั่วไป 23 ต.ค. 65
93 การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ทั่วไป 17 ต.ค. 65
94 อบรมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการเทคโนโลยีการสอนเชิงรุกและนวัตกรรมการเรียนรู้ HYBRID LEARNING ทั่วไป 16 ต.ค. 65
95 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ว9/2564 ทั่วไป 14 ต.ค. 65
96 โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทั่วไป 13 ต.ค. 65
97 กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทั่วไป 13 ต.ค. 65
98 ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 13 ต.ค. 65
99 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2565 ทั่วไป 12 ต.ค. 65
100 โครงการค่ายโอลิมปิกวิชาการ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาฟิสิกส์ ศูนย์โรงเรียนสิรินธร ปี 2565 ทั่วไป 10 ต.ค. 65
101 โครงการค่ายการ์ตูน 7-11 ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน รุ่นที่๑๗ ทั่วไป 9 ต.ค. 65
102 แสดงความยินดี รองฯ ธราดล บุญยาพงษ์ เนื่องในโอกาสย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ทั่วไป 5 ต.ค. 65
103 พิธีบายศรีสู่ขวัญและงานเลี้ยงต้อนรับนางสาวศิรินยา สิงห์คำ ทั่วไป 4 ต.ค. 65
104 พิธีบายศรีสู่ขวัญ และงานเลี้ยงส่งนายธราดล บุญยาพงษ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ทั่วไป 4 ต.ค. 65
105 การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ ทั่วไป 4 ต.ค. 65
106 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทั่วไป 3 ต.ค. 65
107 งานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 1/2565 ทั่วไป 1 ต.ค. 65
108 งานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการของข้าราชการครู ปีงบประมาณ 2565 ทั่วไป 29 ก.ย. 65
109 กิจกรรมมอบรางวัลและแสดงความยินดีให้กับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาฟิสิกส์ ทั่วไป 27 ก.ย. 65
110 กำหนดการปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 และเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 26 ก.ย. 65
111 กิจกรรมอ่านสารสันติภาพฯ เนื่องในวันสันติภาพสากล 2565 ทั่วไป 23 ก.ย. 65
112 นักเรียนผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาฟิสิกส์ ทั่วไป 23 ก.ย. 65
113 โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการและพิธีมอบประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั่วไป 22 ก.ย. 65
114 กิจกรรมอำลานักเรียนของครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 ทั่วไป 21 ก.ย. 65
115 โครงการวิจัยการสร้างนวัตกรรมการปฏิบัติการเสมือนจริงแบบสามมิติ 3D เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์และทักษะวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนในยุคการระบาดของเชื้อโรคโคโรนาไวรัส 2019 ทั่วไป 20 ก.ย. 65
116 ทำบุญเลี้ยงภัตตาหารเพล เทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ณ วัดเกตุวราราม ทั่วไป 18 ก.ย. 65
117 สนามสอบปลายภาค 1/2565 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอสำโรงทาบ ทั่วไป 18 ก.ย. 65
118 ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 16 ก.ย. 65
119 โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ เรียนรู้ดูแลสุขภาพตนเอง (Self Care) ทั่วไป 14 ก.ย. 65
120 กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 14 ก.ย. 65
121 กิจกรรมนำเสนองานวิจัย นักเรียนกลุ่มเน้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (SME) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 ทั่วไป 14 ก.ย. 65
122 พิธีทำบุญอำเภอสำโรงทาบ 62 ปี และจัดตั้งกองทุนขวัญข้าวชาวอำเภอสำโรงทาบ ปี 65 ทั่วไป 14 ก.ย. 65
123 โครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายเต้นแอโรบิก ทั่วไป 13 ก.ย. 65
124 อบรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2029 (COVID-19) ในโรงเรียน ทั่วไป 12 ก.ย. 65
125 นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในงานวีรวัฒน์ เพลิน เฟสติวัล ณ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ทั่วไป 9 ก.ย. 65
126 อบรมปฏิบัติการสร้างและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อบริหารจัดการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ทั่วไป 9 ก.ย. 65
127 ผลการคัดเลือกสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. 2565 ทั่วไป 8 ก.ย. 65
128 ประชาสัมพันธ์วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565 ทั่วไป 7 ก.ย. 65
129 เกียรติบัตรมอบโลหิตสภากาชาดไทย ทั่วไป 7 ก.ย. 65
130 การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั่วไป 5 ก.ย. 65
131 Chong Chom Run 2022 ทั่วไป 4 ก.ย. 65
132 ประกาศ เปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน On-site เพื่อเรียนในรูปแบบ Online เฉพาะห้องที่มีนักเรียนติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เกินร้อยละ 10 ทั่วไป 2 ก.ย. 65
133 รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564 จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) ทั่วไป 2 ก.ย. 65
134 กิจกรรม ค่ายพัฒนาความเป็นเลิศทางภาษาไทย ทั่วไป 2 ก.ย. 65
135 โครงการค่ายเยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 12 ภาคอีสาน รุ่นที่ 12 ทั่วไป 28 ส.ค. 65
136 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดเรียงความในหัวข้อ ทั่วไป 26 ส.ค. 65
137 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้รับทุนโครงการ สควค. ระยะที่ 4 ระดับปริญญาตรี -โท ประจําปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 26 ส.ค. 65
138 กิจกรรมแนะแนวโครงการ 3ม. ประจำปีงบประมาณ 2565 ทั่วไป 25 ส.ค. 65
139 โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 ทั่วไป 24 ส.ค. 65
140 ประชาสัมพันธ์แบบสอบถาม เรื่อง สถานการณ์ปัญหาของเด็กและเยาวชนไทยประจำปี2564 - 2565 ของสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ทั่วไป 18 ส.ค. 65
141 กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (OPEN HOUSE) และสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 18 ส.ค. 65
142 รับการประเมินโรงเรียน โครงการ สพม.สุรินทร์ "โรงเรียนสวย น่าอยู่ และ สถานศึกษาปลอดภัย" ทั่วไป 18 ส.ค. 65
143 รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Office of the Basic Education Commission Quality Award: OBECQA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั่วไป 15 ส.ค. 65
144 พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ทั่วไป 12 ส.ค. 65
145 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565 ทั่วไป 12 ส.ค. 65
146 การแข่งขันบาสเกตบอลสามคนถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2022 รุ่น 15 ปีชาย ทั่วไป 12 ส.ค. 65
147 โครงการเสริมสร้างพลังยุวชนเพื่อบรรลุเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs Empower youth Online camp) ทั่วไป 11 ส.ค. 65
148 ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกนักเรียนเขารับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับมัธยมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 11 ส.ค. 65
149 กิจกรรมต้อนรับบุคลากรใหม่ ครูอาสาสมัครภาษาจีน ทั่วไป 10 ส.ค. 65
150 พิธีเข้าประจำหมู่ สมาชิกยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 10 ส.ค. 65
151 ขอเชิญชวนนักเรียน ส่งผลงานเพื่อคัดเลือกตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 ทั่วไป 9 ส.ค. 65
152 กิจกรรมวัดความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ในโครงการอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ทั่วไป 6 ส.ค. 65
153 การสัมมนาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมในชุมชน รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 โดยคณะกรรมมาธิการการตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร ทั่วไป 6 ส.ค. 65
154 กิจกรรมการสัมมนาเรื่อง "การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมในชุมชน" รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 โดยคณะกรรมมาธิการการตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร ทั่วไป 6 ส.ค. 65
155 แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันสอบสาระทางวิทยาศาสตร์ 4 วิชา (เคมี) เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ทั่วไป 5 ส.ค. 65
156 กิจกรรมฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง ทั่วไป 5 ส.ค. 65
157 กิจกรรมการแข่งขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 4 ส.ค. 65
158 กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย รอบชิงชนะเลิศ กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 3 ส.ค. 65
159 รางวัลชนะเลิศ เหรียญทองในการแข่งขัน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ ๑๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วไป 1 ส.ค. 65
160 โครงการ Y strong เครือข่ายผู้นำเยาวชนนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น จ.สุรินทร์ (สนับสนุนงบประมาณโดยกองทุน ป.ป.ช.) กิจกรรมที่ 8 ถอดบทเรียน ทั่วไป 30 ก.ค. 65
161 โครงการ Y strong เครือข่ายผู้นำเยาวชนนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น จ.สุรินทร์ กิจกรรมที่ 7 แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงาน ทั่วไป 29 ก.ค. 65
162 พิธีถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา ทั่วไป 28 ก.ค. 65
163 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ทั่วไป 28 ก.ค. 65
164 โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ วันสุนทรภู่ และส่งเสริมความเป็นเลิศทางภาษาไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ทั่วไป 27 ก.ค. 65
165 ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ทั่วไป 26 ก.ค. 65
166 พิธีบายศรีสู่ขวัญและงานเลี้ยงต้อนรับนางปัทมกาญจน์ ปัญญาเหลือ ทั่วไป 26 ก.ค. 65
167 พิธีบายศรีสู่ขวัญ และงานเลี้ยงส่งนายราชสีห์ รัตนจิโรจน์ เนื่องในโอกาสได้รับบรรจุแต่งตั้ง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ทั่วไป 26 ก.ค. 65
168 รางวัลรองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น จากสมาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ทั่วไป 20 ก.ค. 65
169 กิจกรรมแสดงความยินดีแก่นายราชสีห์ รัตนจิโรจน์ ทั่วไป 19 ก.ค. 65
170 ประเพณีแข่งเรือยาว อำเภอสำโรงทาบ ครั้งที่ 1 ทั่วไป 14 ก.ค. 65
171 โครงการส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา) ประจำปี ๒๕๖๕ ทั่วไป 12 ก.ค. 65
172 วิชาบูรณาการ สายชั้น ม.5 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ทั่วไป 12 ก.ค. 65
173 กำหนดการจัดการเรียนการสอนชดเชย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 12 ก.ค. 65
174 การแข่งขันกีฬาฟุตซอลต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 8 ก.ค. 65
175 รับการประเมินโรงเรียน โครงการ สพม.สุรินทร์ โรงเรียนสวย น่าอยู่ และ สถานศึกษาปลอดภัย ทั่วไป 8 ก.ค. 65
176 การเข้าใช้ระบบ School Health HERO ทั่วไป 29 มิ.ย. 65
177 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ทั่วไป 29 มิ.ย. 65
178 การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ทั่วไป 29 มิ.ย. 65
179 ทดสอบสมรรถนะการอ่านขั้นสูง นักเรียนระดับชั้น ม.4 ทั่วไป 28 มิ.ย. 65
180 ผู้บริหาร ตัวแทนครูโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565 ทั่วไป 27 มิ.ย. 65
181 กิจกรรมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ทั่วไป 23 มิ.ย. 65
182 มอบรางวัลประกวดพานไหว้ครู ทั่วไป 21 มิ.ย. 65
183 ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ทั่วไป 20 มิ.ย. 65
184 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านแม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับนักเรียนในเครือข่ายความร่วมมือของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาสุรินทร์ ทั่วไป 19 มิ.ย. 65
185 นักเรียนห้องเรียน SME เข้าร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มรภ.สุรินทร์ ทั่วไป 18 มิ.ย. 65
186 รับการนิเทศ (PLC-LS) ครั้งที่ 1/2565 ทั่วไป 17 มิ.ย. 65
187 กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 16 มิ.ย. 65
188 พิธีประดับเข็มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 4 และ ปวช.1 ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 16 มิ.ย. 65
189 กิจกรรมพิธีไหว้ครูและพิธีมอบเข็มประดับนักเรียน ม.1, ม.4 และ ปวช.1 ทั่วไป 15 มิ.ย. 65
190 กิจกรรมรับ-ส่ง นักเรียน โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ทั่วไป 15 มิ.ย. 65
191 พิธีฉลองสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง ทั่วไป 14 มิ.ย. 65
192 กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ทั่วไป 14 มิ.ย. 65
193 กิจกรรมการประกวดร้องเพลง STRING ทั่วไป 13 มิ.ย. 65
194 แกนนำสภานักเรียน SRK STRONG รณรงค์กิจกรรมลดการใช้ไฟฟ้าในห้องเรียน ทั่วไป 13 มิ.ย. 65
195 รับการประเมินรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ทั่วไป 9 มิ.ย. 65
196 โครงการ SRK STRONG นวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหากรทุจริตคอร์รัปชั่น อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ (สนับสนุนงบประมาณ โดยกองทุน ป.ป.ช.) ทั่วไป 7 มิ.ย. 65
197 SAFE สถานศึกษาปลอดภัย MOE Safety Center ทั่วไป 6 มิ.ย. 65
198 ประกวดวงดนตรี FOLK SONG "SRK Music Festival" ทั่วไป 31 พ.ค. 65
199 รายชื่อกิจกรรมชุมนุม เทอม 1 ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 17 พ.ค. 65
200 ประกาศเปิดเรียนในรูปแบบ ON-SITE การเรียนการสอนแบบปกติ ที่มีนักเรียนมาเรียนพร้อมกันทุกคน ทุกระดับชั้น ทั่วไป 16 พ.ค. 65
201 ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2 (12 พฤษภาคม 2565) ทั่วไป 13 พ.ค. 65
202 รูปตัวอย่างทรงผมนักเรียน ทั่วไป 13 พ.ค. 65
203 ประกาศ ระเบียบโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ว่าด้วยเรื่อง การไว้ทรงผมและการแต่งกายของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ทั่วไป 13 พ.ค. 65
204 ประกาศ ระเบียบโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ว่าด้วยเรื่อง เครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ทั่วไป 13 พ.ค. 65
205 ประกาศ ระเบียบโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ว่าด้วยเรื่อง การปฏิบัติตนของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ทั่วไป 13 พ.ค. 65
206 ประกาศรายชื่อ เลขประจำตัวนักเรียน และห้องเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 4 และ ปวช.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 9 พ.ค. 65
207 กิจกรรม ค่ายก้าวใหม่ใน ส.ร.ค. ม.1 และ ม.4 ภาคเรียนที่ 1/2565 ทั่วไป 7 พ.ค. 65
208 อบรมปฐมนิเทศ นักเรียน ม.1 และ ม.4 ค่ายก้าวใหม่ ส.ร.ค. ภาคเรียนที่ 1/2565 ทั่วไป 30 เม.ย. 65
209 รวมกิจกรรมโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 10 เม.ย. 65
210 เวลาทำการ งานทะเบียน วัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน ช่วงปิดภาคเรียน ทั่วไป 10 เม.ย. 65
211 แสดงความยินดีนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 ประจำปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาเคมี ทั่วไป 8 เม.ย. 65
212 ประกาศเพิ่มเติม การมอบตัวนักเรียนชั้นม.1 ห้องที่ 10 ที่ไม่ได้เข้าเรียนห้อง sme ทั่วไป 1 เม.ย. 65
213 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 28 มี.ค. 65
214 ทุนโครงการ "เด็กดีของสังคม" ประจำปี ๒๕๖๕ ทั่วไป 26 มี.ค. 65
215 การติดต่อขอรับเอกสารทางการศึกษา ปพ.1 และ ปพ.2 ปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 26 มี.ค. 65
216 หลักฐานในการมอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 26 มี.ค. 65
217 ประกาศ ยกเลิกการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 24 มี.ค. 65
218 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 23 มี.ค. 65
219 รางวัลโรงเรียนต้นแบบการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ทั่วไป 16 มี.ค. 65
220 กิจกรรมรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับชั้น ม.1, ม.4, ปวช.1 และทวิศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 12 มี.ค. 65
221 กิจกรรมค่ายเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ทั่วไป 7 มี.ค. 65
222 ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ SME ประจำปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 6 มี.ค. 65
223 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ SME ประจำปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 1 มี.ค. 65
224 รับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนกองทัพอากาศ) ประจำปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 27 ก.พ. 65
225 รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 19 ก.พ. 65
226 โครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันมาฆบูชา) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ทั่วไป 16 ก.พ. 65
227 เว็บไซต์บุคลากรครู ทั่วไป 2 ก.พ. 65
228 Website and Facbook Fanpage กลุ่มงาน ทั่วไป 23 ม.ค. 65
229 ทดสอบ code ทั่วไป 7 ม.ค. 65
230 โครงการทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และกิจกรรมส่งความสุขแก่นักเรียน ต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ทั่วไป 31 ธ.ค. 64
231 คำสั่งกลุ่มงาน ทั่วไป 10 ธ.ค. 64
232 ข้อมูลสารสนเทศกลุ่มงาน ทั่วไป 10 ธ.ค. 64
233 ระเบียบว่าด้วยเรื่อง การไว้ทรงผมและการแต่งกายของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั่วไป 24 ต.ค. 64
234 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน ทั่วไป 9 ต.ค. 64