อัลบัมทั้งหมด

กิจกรรมมอบตัวและปฐมนิเทศนักเรียน (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2566

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการออกแบบแผนฯ แบบ Active Learning

การตรวจสอบ ประเมิน และติดตามเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาของโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม (Peer Review) ประจำปีการศึกษา 2565

การประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ม.1, ม.4 และ ปวช.1 ประเภทห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2566

Saren Soft Power Expo 2022

ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับประเทศ ณ โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ จังหวัดศรีสะเกษ

รับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับชั้น ม.1, ม.4, ปวช.1 ประจำปีการศึกษา 2566

ปฐมนิเทศนักเรียนที่จะไปทำงานหารายได้ระหว่างเรียน

พิธีมอบทุนเสมอภาคและเงินปัจจัยพื้นฐานฯ

การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

กิจกรรมสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

สนามสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 กศน. อำเภอสำโรงทาบ

นิทรรศการการประชุมเชิงปฏิบัติการ (OBECQA) ระดับ OBECQA

การสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ SME ปีการศึกษา 2566

โครงการครูหน้าเสาธง (ครู 5 นาที) โดยสถานีตำรวจภูธรสำโรงทาบ

เลือกตั้งประธานนักเรียนและสภานักเรียน

นิทรรศการผลิตภัณฑ์จากข้าว [กิจกรรมบูรณาการ ม.5]

มอบเกียรติบัตร ศิลปหัตกรรมนักเรียน

ลูกเสือ (เข้าค่ายและทัศนศึกษา)

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565

English and Chinese Day Camp 2023

sura math science contest 2022

ฟุตบอล สพม.สุรินทร์ U15 ลีก 2 โซนกลาง

กิจกรรมวันครู ครั้งที่ ๖๗

กิจกรรมออกบูธจำหน่ายผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ ของนักเรียน ณ ตลาดกรีนมอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

กิจกรรมการแข่งขันกีฬา นันทนาการ สานสัมพันธ์ไมตรี เนื่องในกิจกรรมงานวันครู ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่าน(o,ร,มส) ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

พิธีลงนามการจัดทำบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ปีงบประมาณ 2566

มอบถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร กีฬาวอลเลย์บอล สพม.สุรินทร์

โครงการทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และส่งความสุขแก่นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

การดำเนินการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมต้อนรับบุคลากรใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2565

อบรมกฎหมาย ระเบียบและวินัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

นักเรียน ปวช.3 อบรมเตรียมความพร้อมก่อนทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและเข้าทดสอบมาตรฐานวิชาชีพฝีมือแรงงาน

กิจกรรม รด.จิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่สถานศึกษา เนื่องในวันนักศึกษาวิชาทหาร 8 ธันวาคม

บริจาคโลหิตให้กับหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ เหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

งานยกย่อง เชิดชูเกียรติเสาหลัก เมืองสุรินทร์

กิจกรรม Kick off สำโรงทาบรวมพลัง ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อตนเองและครอบครัว

ประชุมประจำเดือนธันวาคม

โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย ใส่ใจจราจร และป้องกันอุบัติเหตุในสถานศึกษา ประจำปี 2565

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๗๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

SME camp 2022 @sakaerat environmental research station

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ครั้งที่ 2/2565

รับโล่ประกาศเกียรติคุณ การประเมิน ITA Online ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สอบธรรมสนามหลวง (ธรรมศึกษา) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

พิธีไหว้พระประจำโรงเรียนและไหว้เจ้าที่ ครูอรพรรณ จันทำ

พิธีมอบปลอกแขนคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ส่งครูเต๋า ณ โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรมอำลานักเรียนของบุคลากรครู

กิจกรรมต้อนรับบุคลากรใหม่

กิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังสร้างสรรค์วันลอยกระทง ประจำปี 2565

รับการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือของสถานศึกษา จากสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

อบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างความเข้าใจและส่งเสริมศักยภาพครูสู่การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน

งานกฐินสามัคคี ณ วัดอรุณธรรม (วัดบ้านงิ้ว)

ร่วมแสดงความยินดี กับผู้อำนวยการวิโรจน์ เสียงสนั่น

กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2565

สอวน. ค่าย 1 วิชาฟิสิกส์ ศูนย์โรงเรียนสิรินธร

ส่งรองฯธราดล ณ รร. ศ.ภ.ส.

พิธีบายศรีสู่ขวัญ งานเลี้ยงต้อนรับและเลี้ยงส่ง รองฯ ผอ.

การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

งานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาคเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 1/2565

Typhoon NORU 2022

งานมุทิตาจิต ครูนิรันดร์ ถนอมพันธ์

การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาฟิสิกส์

กิจกรรมอ่านสารสันติภาพฯ เนื่องในวันสันติภาพสากล 2565

ปฏิบัติการเสมือนจริงแบบสามมิติ 3D

กิจกรรมมอบเกียรติบัตร

ศูนย์สอบปลายภาค หลักสูตรการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสำโรงทาบ 1/2565

ทำบุญเลี้ยงภัตตาหารเพล เทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ณ วัดเกตุวราราม

กิจกรรมบูรณาการ ระดับชั้น ม.2

โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ เรียนรู้ดูแลสุขภาตตนเอง (Self Care)

กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

โครงการนักเรียนแกนนำส่งเสริมความประพฤตินักเรียน

นำเสนองานวิจัย ห้อง SME ม.6/5

กองทุนขวัญข้าวชาวอำเภอสำโรงทาบ ปี 65

ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในต้านยาเสพติด โรงเรียนแตลศิริวิทยา

โครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายเต้นแอโรบิก

อบรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2029 (COVID-19) ในโรงเรียน

วีรวัฒน์ เพลิน เฟสติวัล

อบรมปฏิบัติการสร้างและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อบริหารจัดการศึกษาผ่านระบบออนไลน์

บริจาคโลหิตแก่สภากาชาดไทย ครั้งที่ 84

การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Chong Chom Run 2022

ค่ายพัฒนาความเป็นเลิศทางภาษาไทย

นำเสนอผลงานโครงการโรงเรียนสุจริต ปีการศึกษา 2565

อาสายุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์

โครงการค่ายเยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 12 ภาคอีสาน รุ่นที่ 12

กิจกรรมแนะแนวโครงการ 3ม. ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ ๒๑

ค่ายคุณธรรมนำวิถี สร้างคนดีด้วยความพอเพียง

เปิดบ้านวิชาการ (OPEN HOUSE) และสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

กิจกรรมต้อนรับครูอาสาสมัครภาษาจีน

พิธีเข้าประจำหมู่ สมาชิกยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรมการสัมมนาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมในชุมชน

กิจกรรมฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง

การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมการแข่งขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

โครงการ Y strong กิจกรรมที่ 7 ณ โรงแรมทองธารินทร์

วิชาบูรณาการ สายชั้น ม.5 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน

โครงการส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา) ประจำปี ๒๕๖๕

รับการประเมินโรงเรียน โครงการ สพม.สุรินทร์ โรงเรียนสวย น่าอยู่ และ สถานศึกษาปลอดภัย

การแข่งขันกีฬาฟุตซอลต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2565

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ

การพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง

กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565

มอบรางวัลประกวดพานไหว้ครู

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านแม่เหล็กไฟฟ้า

รับการนิเทศ (PLC-LS) ครั้งที่ 1/2565

นักเรียนห้องเรียน SME เข้าร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

พิธีประดับเข็มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 4 และ ปวช.1 ปีการศึกษา 2565

พิธีฉลองสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง

กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน

แกนนำสภานักเรียน SRK STRONG รณรงค์กิจกรรมลดการใช้ไฟฟ้าในห้องเรียน

รับการประเมินรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)

โครงการ SRK STRONG (สนับสนุนงบประมาณ โดยกองทุน ป.ป.ช.)

บริจาคโลหิต เหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

โล่โรงเรียนจิตอาสาและประกาศนียบัตรจิตอาสา

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงทาบ

ร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาชาวอำเภอสำโรงทาบ ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ Y-STRONG

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ครั้งที่ 1/2565

ปฐมนิเทศนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ก่อนเข้ารับการฝึกประสบการณ์อาชีพ

พิธีอำลาสภานักเรียน และส่งมอบตำแหน่งให้แก่สภานักเรียนปีการศึกษา 2565

ประชุมและลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การขับเคลื่อนนโยบายโครงการโรงเรียนคุณภาพ ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม

คณะครูศึกษาดูงาน รร.วีรวัฒน์โยธิน (OBEC )

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

ลานวัฒนธรรมพื้นเมืองชาวกูยตำบลโรงทาบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 3/2565

เปิดภาคเรียน 1/2565 (17 พ.ค. 2565)

แนะนำบุคลากรใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ค่ายก้าวใหม่ใน ส.ร.ค. ม.1, ม.4 และ ปวช.1 ประจำปีการศึกษา 2565

ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 3/2565

รายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

รวมพลังวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ

กิจกรรมมอบตัวและปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2565

รายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

รับเอกสารทางการศึกษา ปพ.1,ปพ.2

มอบเงินปิดบัญชีธนาคารให้กับนักเรียนชั้น ม.3, ม.6 และ ปวช.3

ส่ง ผอ. อรทัย เจริญราช โรงเรียนวัดดอนท่านา

วันมาฆบูชา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับนักเรียน

พิธีส่งรองผู้อำนวยการไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการ

รับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับชั้น ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2565

สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

รางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

กีฬาภายใน

ประเมิน รองผู้อำนวยการ