การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Click

SAFE สถานศึกษาปลอดภัย MOE Safety Center

coala
 

       นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษา SAFE สถานศึกษาปลอดภัย และได้จัดตั้งศูนย์ MOE Safety Center ที่จะให้บริการแก่น้องๆ นักเรียน นักศึกษา และพี่น้องประชาชนทุกท่าน เพื่อใช้แจ้งเหตุ

ดังช่องทางต่อไปนี้

   1. Application MOE Safety Center (Click ที่ลิงก์ด้านล่าง)

           - ลิงก์ระบบ iOS https://apps.apple.com/th/app/

           - ลิงก์ระบบ Android https://play.google.com/store/apps/

   2. เว็บไซต์ www.MOESafetyCenter.com

   3. Line @MOESafetyCenter

   4. Call Center 0-2126-6565

 
 

SAFE สถานศึกษาปลอดภัย

coala
coala
coala
 

ที่มา

           *** MOE Safety Center

           *** คู่มือการใช้งาน MOE Safety Center

           *** เอกสารการประชุม MOE Safety Center


รวบรวมข้อมูลโดย :

งานเว็บไซต์ รร.

6 มิ.ย. 65 | รับชม : 3108 ครั้ง