การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Click

สิงหาคม 2566


วันที่ 12 สิงหาคม 2566 - รับชม : 13 ครั้ง