การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Click

กรกฎาคม 2566


วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 - รับชม : 32 ครั้ง