การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Click

มิถุนายน 2566


วันที่ 26 มิถุนายน 2566 - รับชม : 24 ครั้ง