กิจกรรมอำลานักเรียนของบุคลากรครู

coala  

       วันศุกร์ ที่ 26 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ด้านกลุ่มบริหารงานบุคคล จัดกิจกรรมอำลานักเรียนให้กับบุคลากรครู ดังนี้

       1. นายภาณุรุจ บุญสังข์ (ครูบอม) กลุ่มหลักสูตร ปวช. เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ครู ณ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา อำเภอศรีรัตน จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร

       2. นางกัลยา สุระคนธ์ (ครูตุ๊กตา) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ครู ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

       3. นางศิริลักษณ์ ท้าวยา (ครูชมพู่) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ครู ณ โรงเรียนบ้านหนองไทร อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

       4. นางสาวณิชศากานต์ อุปรา (ครูปุ๊) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ครู ณ โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล) อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

       ในกิจกรรม นายสรรค์นิธิ เผ่าพันธ์ ผู้อำนวยการ ได้ให้เกียรติในการกล่าวคำอวยพรและแสดงความยินดีกับคุณครูทั้ง 4 ท่าน พร้อมด้วยรองผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และตัวแทนนักเรียน ร่วมแสดงความยินดี มอบดอกไม้และของที่ระลึกให้กับบุคลากรครู บรรยากาศอบอวลไปด้วยความรักและผูกพัน

 

ภาพกิจกรรม

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คลังภาพ

 
26 พ.ค. 66 | รับชม : 25 ครั้ง