การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Click

ปิดเรียน (กรณีพิเศษ)

coala   

รวมข่าวประกาศ ปีการศึกษา 2566 >> Click

19 พ.ค. 66 | รับชม : 50 ครั้ง