กิจกรรมปรับพื้นฐาน ห้องเรียน SME ปีการศึกษา 2566

       วันอังคาร ที่ 9 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ด้านกลุ่มบริหารวิชาการ จัดกิจกรรมปรับพื้นฐาน ห้องเรียน SME ปีการศึกษา 2566 เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนก่อนเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 จัดกิจกรรม ณ ห้องเรียนรวม เวลา 08.00 น.- 16.00 น.

 

ภาพกิจกรรม

 
 
 
 

คลังภาพ

 
9 พ.ค. 66 | รับชม : 31 ครั้ง