ประชุมเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

       วันจันทร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม จัดการประชุมเพื่อร่วมวางแผนการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2566 นำโดยนายสรรค์นิธิ เผ่าพันธ์ ผู้อำนวยการ เป็นประธาน พร้อมด้วยรองผู้บริหารทั้ง 4 กลุ่มงาน และคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบาย จัดการประชุม ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ เวลา 08.30 น.-12.00 น.

 

ภาพกิจกรรม

 
 
 
 

คลังภาพ

 
8 พ.ค. 66 | รับชม : 14 ครั้ง