นักเรียนผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ในระดับ Level 1 สาขางานเชื่อมทิก

coala  

       ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ชั้นปวช.3 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ที่ได้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ในระดับ Level 1 ในสาขางานเชื่อมทิก ที่ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญสาขางานเชื่อมทิก จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานภาค7 จังหวัดอุบลราชธานี

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการทดสอบ

       1.นาย นวพล แสงเพชร

       2. นายสิทธิกร พงษ์พันธุ์

Congratulations

 
 
22 ก.พ. 66 | รับชม : 22 ครั้ง