การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Click

ข้อมูลสารสนเทศกลุ่มงาน

coala  
 
 
coala

 
coala
  coala  
 
coala

รายชื่อแอดมินแต่ละกลุ่มงาน
(แอดมินสามารถเพิ่มชื่อผู้ร่วมจัดกระทำข้อมูลได้ด้วยตัวเอง)

 

วิชาการ

coala  

บุคคล

coala  

บริหารทั่วไป

coala  

งบประมาณ

coala
10 ธ.ค. 64 | รับชม : 728 ครั้ง