ทุนโครงการ สควค. ระยะที่ 4 ระดับปริญญาตรี-โท ประจำปีการศึกษา 2566

       ขอแสดงความยินดีกับนายเมฆินทร์ เชื้อไธสง นักเรียนชั้น ม.6/5 ห้องเรียนพิเศษ SME ได้รับทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ทุนโครงการ สควค.) ระยะที่ 4 ระดับปริญญาตรี-โท ประจำปีการศึกษา 2566

coala   coala  

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

7 ก.พ. 66 | รับชม : 15 ครั้ง