การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Click

สถานศึกษาปลอดบุหรี่

coala
 

ประกาศโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม

เรื่อง นโยบายสถานศึกษาปลอดบุหรี่

  coala