การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Click

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้สอบผ่านธรรมศึกษา ปี 2565

วันอังคารที่ 5 กันยายน 2566 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม จัดกิจกรรมพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้สอบผ่านธรรมศึกษา ปี 2565 โดย พระครูสุธรรมวรานุรักษ์ เจ้าคณะอำเภอสำโรงทาบ เป็นประธานมอบให้กับนักเรียนที่สอบผ่าน ธรรมศึกษาในปี2565 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม