เดินแบบผ้าไทย กูยสไตล์ เวทีกิจกรรมตลาดนัดกรีนมอ ราชมงคลสุรินทร์

วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ณ เวทีกิจกรรม ตลาดนัด กรีนมอ ราชมงคลสุรินทร์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายสรสาสน์ สีเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ ร่วมบูรณาการกับเครือช่ายทางด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม กำหนดจัดกิจกรรมลานวัฒนธรรมสร้างสุข พื้นที่สร้างสรรค์สำหรับกเยาวชน และประชาชนทั่วป เพื่อสร้างฐานความรู้ ภูมิปัญญา วัฒนธรรมของท้องถิ่น ให้สามารถนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม การอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น เปิดเวทีให้เด็กและเยาวชน มีพื้นที่ในการแสดงความสามารถ และนำเสนอกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์