ผู้บริหารคณะครู ส่งคุณครูภาณุรุจ บุญสังข์ @ sirat.ac.th

วันศุกร์ ที่ 19 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ด้านกลุ่มบริหารงานบุคคล นำโดยนางปัทมกาญจน์ ปัญญาเหลือ รองผู้อำนวยการด้านกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมทั้งคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเดินทางส่งนายภาณุรุจ บุญสังข์ ในการย้ายเพื่อดำรงตำแหน่ง ครู ณ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร :: ภาพโดย : https://www.sirat.ac.th/NDetail/846