การประชุมพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา สหวิทยาเขต 4 (ศรีสำโรง)

วันที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม นำโดยนายสรรค์นิธิ เผ่าพันธ์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยรองผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการประชุมพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา สหวิทยาเขต 4 (ศรีสำโรง) ณ หอประชุมศรีพิสัย โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย