กิจกรรมต้อนรับบุคลากรใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

นายสรรค์นิธิ เผ่าพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับบุคลากรใหม่ นายชิษณุชา พินิจพล ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิซาเอกศิลปะ คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนนักเรียนทุกคน ยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่รั้วแสด-เขียว ด้วยความยินดียิ่ง