ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับประเทศ ณ โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ จังหวัดศรีสะเกษ

วันจันทร์ ที่ 13 มีนาคม 2566 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม โดยงานงานสภานักเรียนฯ นำคณะกรรมการสภานักเรียน ตัวแทนคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม เครือข่ายลำดับที่ 19 เข้าร่วมศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับประเทศ ณ โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายบุรินทร์ สุดใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ และนายวิโรจน์ บรรลือทรัพย์ ประธานครูที่ปรึกษาคณะกรรมการสภานักเรียน กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน และจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนากิจกรรมสภานักเรียนอย่างยั่งยืน ภาพข่าวโดย : PhusingprachasermwitStudentCouncil