พิธีมอบทุนเสมอภาคและเงินปัจจัยพื้นฐานฯ

วันที่ 9 มีนาคม 2566 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ด้านงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จัดพิธีมอบทุนเสมอภาคและเงินปัจจัยพื้นฐานฯ ณ ห้องเรียนรวม