ปฐมนิเทศนักเรียนที่จะไปทำงานหารายได้ระหว่างเรียน

วันที่ 9 มีนาคม 2566 ด้วยงานแนะแนวได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนที่จะไปทำงานหารายได้ระหว่างเรียน กับบริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ โดยมีนายสรรค์นิธิ เผ่าพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ กล่าวให้กำลังใจ ให้คำแนะนำ และแนวทางในการทำงาน